Mogen we jouw huisapotheker zijn?

Mogen we jouw huisapotheker zijn?

Huisapotheker Badge

 

 

 

De huisapotheker is een apotheker die door de patiënt vrij gekozen wordt, en instaat voor de begeleiding en opvolging van het gebruik van hun geneesmiddelen. De belangrijkste taak van de huisapotheker is om een (steeds up-to-date) medicatieschema op te stellen.

Dit schema wordt aan de patiënt zelf meegegeven, en wordt daarnaast ook elektronisch gedeeld met de andere zorgverstrekkers van de patiënt waar nodig (artsen, verpleegkundigen, ziekenhuis).

Niet zomaar elke zorgverlener kan dit medicatieschema inkijken: enkel de zorgverstrekkers die een therapeutische band hebben met de patiënt zullen hier toegang toe krijgen. Zo hebben de verschillende zorgverleners een goed beeld over álle medicatie die wordt genomen: m.a.w. ook de medicatie die voorgeschreven werd door (andere) artsen en de medicatie die zonder voorschrift werd afgeleverd. Jouw huisapotheker is een vertrouwenspersoon. Lees de getuigenis van een patiënt

Uiteraard zijn wij voor veel van jullie al reeds "huisapotheker" in de praktijk. Een goed advies over medicatie hoort er namelijk steeds bij! Door dit concept echter officieel te maken, wordt het belang van een goede ondersteuning bij medicatiegebruik nog eens extra benadrukt. Het is tevens de ideale gelegenheid om uw innameschema eens onder de loep te nemen en bij te sturen zo nodig. Wij nemen graag even de tijd met jullie om alles eens te overlopen en te verduidelijken.  

Deze extra service is gratis. 


Nog vragen? Of wens je dat wij voor jou de taak van huisapotheker op ons nemen?  

Spreek ons gerust aan! We helpen je met veel plezier verder.

Samen sterk in de begeleiding van je gezondheid!

Jouw huisapothekers Stefanie, Tatiana, CarolineKan een afbeelding zijn van 1 persoon en staan